Natale è…

Natale è…affetti. Natale è…atmosfera. Natale è…casa. Natale è…condivisione. Natale è…famiglia. Natale è…festa. Natale è…identità. Natale